Touren+

Downloads

Innsbruck – Süd

001 Ranggen

Innsbruck | Völs | Kematen i. T. | Ranggen | Oberperfuss | Kematen i. T. | Kranebitten | Innsbruck

36 km | 469 Hm | 1h 15 min

002 Gasse

Innsbruck | Natters | Götzens | Axams | Grinzens | Sellrain | Oberperfuss | Ranggen | Kematen i. T. | Kranebitten | Innsbruck

51 km | 1016 Hm | 2h 00 min

003 Stiegelreith

Innsbruck | Völs | Kematen i. T. | Ranggen | Oberperfuss | Stiegelreith | Oberperfuss | Kematen i. T. | Kranebitten | Innsbruck

50 km | 1008 Hm | 2h 00 min

004 Lizum

Innsbruck | Natters | Götzens | Axams | Adelshof | Axamer Lizum | Axams | Afling | Völs | Innsbruck

44 km | 1169 Hm | 1h 55 min

005 Hinterhornalm

Innsbruck | Mühlau | Arzl | Rum | Thaur | Absam | Gnadenwald | Hinterhornalm | Gnadenwald | Absam | Thaur | Rum | Arzl | Mühlau | Innsbruck

44 km | 1062 Hm | 1h 30 min

006 Gluckserhütte

Innsbruck | Igls | Lans | Sistrans | Rinn | Tulfes | Gluckserhütte | Tulfes | Volderwald | Hall i. T. | Ampass | Innsbruck

40 km | 953 Hm | 1h 40 min

007 Gleirschalm

Innsbruck | Völs | Kematen i. T. | Sellrain | Gries im Sellrain | St. Sigmund im Sellrain | Gleirschalm | St. Sigmund im Sellrain | Gries im Sellrain | Sellrain | Kematen i. T. | Kranebitten | Innsbruck

61 km | 1235 Hm | 2h 25 min

008 Lüsens / Praxmar

Innsbruck | Natters | Götzens | Axams | Grinzens | Sellrain | Gries im Sellrain | Lüsens | Gries im Sellrain | Sellrain | Kematen i. T. | Kranebitten | Innsbruck

69 km | 1419 Hm | 2h 45

009 Römerstraße

Innsbruck | Igls | Patsch | Mühltal | Pfons | Matrei am Brenner | Schönberg | Innsbruck

41 km | 804 Hm | 1h 40 min

010 Maria Waldrast

Innsbruck | Igls | Patsch | Matrei a. Br. | Maria Waldrast | Matrei a. Br. | Schönberg im Stubaital | Innsbruck

54 km | 1481 Hm | 2h 30 min

011 Navis

Innsbruck | Igls | Patsch | Matrei a. Br. | Navis | Matrei a. Br. | Schönberg im Stubaital | Innsbruck

63 km | 1317 Hm | 2h 45 min

012 Laponesalm

Innsbruck | Igls | Patsch | Matrei a. Br. | Steinach a. Br. | Trins | Gschnitz | Laponesalm | Gschnitz | Trins |

Steinach a. Br. | Matrei a. Br. | Schönberg im Stubaital | Innsbruck

84 km | 1504 Hm | 3h 40 min

013 Obernberg

Innsbruck | Igls | Patsch | Matrei a. Br. | Steinach a. Br. | Nösslach | Vinaders | Obernberg a. Br. | Gries a. Br. | Steinach a. Br. | Matrei a. Br. | Schönberg im Stubaital | Innsbruck

80 km | 1559 Hm | 3h 30 min

014 Brennerpass

Innsbruck | Schönberg im Stubaital | Matrei a. Br. | Steinach a. Br. | Brennerpass | Steinach a. Br. |

Matrei a. Br. | Schönberg im Stubaital | Innsbruck

75 km | 1115 Hm | 3h 00 min

015 Schmirn / Vals / Padaun

Innsbruck | Igls | Patsch | Matrei a. Br. | Steinach a. Br. | St. Jodok a. Br. | Schmirn | Kasern | Schmirn | St. Jodok a. Br. | Steinach a. Br. | Matrei a. Br. | Schönberg im Stubaital | Innsbruck

83 km | 1623 Hm | 3h 45 min

016 Penserjoch

Innsbruck | Schönberg im Stubaital | Matrei a. Br. | Steinach a. Br. | Brennerpass | Sterzing | Penserjoch | Sterzing | Brennerpass | Steinach a. Br. | Matrei a. Br. | Patsch | Igls | Innsbruck

140 km | 3054 | 6h 00 min

017 Ridnaun / Pfitschertal

Innsbruck | Schönberg im Stubaital | Matrei a. Br. | Steinach a. Br. | Brennerpass | Gossensass | Sterzing | Telfes | Mareit | Ridnaun | Maiern | Ridnaun | Mareit | Ratschings | Sterzing | Gossensass | Brennerpass | Steinach a. Br. | Matrei a. Br. | Patsch | Igls | Innsbruck

138 km | 2752 Hm | 5h 30 min

018 Oberisshütte

Innsbruck | Schönberg im Stubaital | Mieders | Fulp-mes | Neustift im Stubaital | Milders | Oberisshütte | Milders | Neustift im Stubaital | Fulpmes | Mieders | Schönberg im Stubaital | Innsbruck

79 km | 1698 Hm | 3h 10 min

019 Stubaier Gletscher

Innsbruck | Schönberg im Stubaital | Mieders | Fulpmes | Neustift im Stubaital | Milders | Volderau | Ranalt | Stubaier Gletscher | Ranalt | Volderau | Neustift im Stubaital | Fulpmes | Mieders | Schönberg im Stubaital | Innsbruck

92 km | 1843 Hm | 3h 40 min

020 Gleinserhof

Innsbruck | Schönberg im Stubaital | Gleinserhof | Schönberg im Stubaital | Innsbruck

39 km | 951 Hm | 1h 35 min

Innsbruck – Ost

021 Tulfesrunde

Ampass | Ebenwald | Volderwald | Tulfes | Rinn | Sistrans | Lans | Igls | Innsbruck

35 km | 737 Hm | 1h 25 min

022 Westernranch

Innsbruck | Ampass | Ebenwald | Volderwald | Westernranch | Volders | Wattens | Baumkirchen | Absam | Thaur | Innsbruck

35 km | 737 Hm | 1h 25 min

023 Kleinvolderberg

Innsbruck | Igls | Sistrans | Rinn | Tulfes | Kleinvolderberg / Glockenhof | Volders | Hall i. T. | Ampass |

Innsbruck

39 km | 795 Hm | 1h 35 min

024 Krepperhütte

Innsbruck | Ampass | Hall i. T. | Volders | Krepperhütte | Volders | Hall i. T. | Neu-Rum | Innsbruck

47 km | 981 Hm | 2h 10 min

025 Gnadenwald

Innsbruck | Mühlau | Arzl | Rum | Thaur | Absam | St. Martin | Maria Larch | Eggen | Fritzens | Baum-kirchen | Hall i. T. | Thaur | Innsbruck

49 km | 789 Hm | 2h 00 min

026 Terfens

Innsbruck | Mühlau | Arzl | Rum | Thaur | Absam | St. Martin | Terfens | Kolsass | Wattens | Volders | Hall i. T. | Häusern | Ampass | Innsbruck

48 km | 633 Hm | 2h 00 min

027 Fritzens

Innsbruck | Mühlau | Arzl | Rum | Thaur | Absam | St. Martin | Wattens | Volders | Hall i. T. | Häusern | Ampass | Innsbruck

43 km | 594 Hm | 1h 40 min

028 Wattener Lizum

Innsbruck | Ampass | Hall i. T. | Volders | Wattens | Wattener Lizum | Wattens | Fritzens | Baumkirchen | Hall i. T. | Thaur | Innsbruck

60 km | 1293 Hm | 2h 35 min

029 Kolsassberg

Innsbruck | Ampass | Hall i. T. | Volders | Wattens | Kolsassberg | Weer | Terfens | Fritzens | Baumkirchen | Hall i. T. | Thaur | Innsbruck

59 km | 1165 Hm | 2h 25 min

030 Ghf. Innerst

Innsbruck | Ampass | Hall i. T. | Volders | Wattens | Weer | Weerberg | Gasthof Innerst | Weerberg | Weer | Terfens | Fritzens | Baumkirchen | Hall i. T. | Thaur | Innsbruck

66 km | 1286 Hm | 2h 45 min

031 Grafenaste

Innsbruck | Ampass | Hall i. T. | Volders | Wattens | Pill | Grafenaste | Pill | Terfens | Fritzens | Baumkirchen | Hall i. T. | Thaur | Innsbruck

72 km | 1449 Hm | 3h 00 min

032 Zintberg

Innsbruck | Ampass | Hall i. T. | Volders | Wattens | Pill | Schwaz | Zintberg | Schwaz | Vomp | Terfens | Fritzens | Baumkirchen | Hall i. T. | Thaur | Innsbruck

73 km | 1347 Hm | 3h 00 min

033 Kogelmoos

Innsbruck | Ampass | Hall i. T. | Wattens | Pill | Schwaz | Kogelmoos | Vomp | Terfens | Fritzens | Baumkirchen | Volderwald | Ebenwald | Aldrans | Innsbruck

80 km | 1573 Hm | 3h 30 min

034 Karwendelrast

Innsbruck | Ampass | Hall i. T. | Volders | Wattens | Pill | Schwaz | Vomp | Karwendelrast | Vomp | Terfens | St. Martin | Absam | Thaur | Innsbruck

66 km | 1147 Hm | 2h 50 min

035 Jenbach

Innsbruck | Ampass | Hall i. T. | Volders | Wattens | Pill | Schwaz | Buch i. T. | Strass i. Z. | Jenbach | Stans | Vomp | Terfens | Fritzens | Baumkirchen | Hall i. T. | Thaur | Innsbruck

85 km | 916 Hm | 3h 15 min

036 Mittelgebirgsrunde Ost

Innsbruck | Thaur | Absam | St. Martin | Terfens | Pill | Weerberg | Wattens | Volders | Volderwald | Tulfes | Sistrans | Patsch | Matrei a. Br. | Schönberg im Stubaital | Innsbruck

95 km | 1871 Hm | 4h 20 min

037 Mittelgebirgsrallye

Innsbruck | Thaur | Absam | St. Martin | Terfens | Vomp | Stans | Jenbach | Maurach | Obertroi | Gallzein | Schwaz | Niederberg | Pill | Weerberg | Kolsass | Kolsassberg | Gartlach | Wattens | Vögelsberg | Volders | Kleinvolderberg | Tulfes | Rinn | Sistrans | Igls | Innsbruck

130 km | 2890 Hm | 5h 10 min

038 Mittelgebirgsrunde Süd

Innsbruck | Thaur | Absam | St. Martin | Wattens | Volders | Volderwald | Tulfes | Sistrans | Patsch | Matrei a. Br. | Schönberg im Stubaital | Natters |

Götzens | Axams | Grinzens | Sellrain | Oberperfuss | Ranggen | Kematen i. T. | Innsbruck

123 km | 2405 Hm | 6h 10 min

039 Achensee

Innsbruck | Ampass | Hall i. T. | Wattens | Schwaz | Jenbach | Eben am Achensee | Pertisau | Gernalm | Pertisau | Eben am Achensee | Jenbach | Vomp | Terfens | Fritzens | Baumkirchen | Hall i. T. | Thaur | Innsbruck

107 km | 1665 Hm | 4h 20 min

040 Kramsach

Innsbruck | Ampass | Hall i. T. | Wattens | Pill | Schwaz | Buch i. T. | Strass i. Z. | Brixlegg | Kramsach | Münster | Wiesing | Jenbach | Stans | Vomp | Terfens | Fritzens | Baumkirchen | Hall i. T. | Thaur | Innsbruck

100 km | 1005 Hm | 3h 35 min

041 Brandenberg

Innsbruck | Thaur | Hall i. T. |Baumkirchen | Fritzens | Terfens | Vomp | Jenbach | Kramsach | Pinegg | Brandenberg | Kramsach | Brixlegg | Strass i. Z. | Schwaz | Wattens | Hall i. T. | Innsbruck

126 km | 1678 Hm | 4h 45 min

042 Mariastein

Innsbruck | Ampass | Hall i. T. | Wattens | Schwaz | Strass i. Z. | Brixlegg | Kundl | Wörgl | Angerberg | Mariastein | Schönau | Breitenbach am Inn | Kramsach | Jenbach | Vomp | Terfens | Fritzens | Baumkirchen | Hall i. T. | Thaur | Innsbruck

143 km | 1574 Hm | 5h 20 min

043 Alpbach

Innsbruck | Ampass | Hall i. T. | Wattens | Schwaz | Strass i. Z. | St. Gertraudi | Reith i. A. | Alpbach | Inneralpbach | Brixlegg | Kramsach | Jenbach | Vomp | Terfens | Fritzens | Baumkirchen | Hall i. T. | Thaur | Innsbruck

119 km | 1497 Hm | 4h 45 min

044 Kerschbaumer Sattel

Innsbruck | Ampass | Hall i. T. | Wattens | Schwaz | Strass i. Z. | Bruck a. Z. | Kerschbaumer Sattel | Reith i. A. | Strass i. Z. | Jenbach | Vomp | Terfens | Fritzens | Baumkirchen | Hall i. T. | Thaur | Innsbruck

104 km | 1526 Hm | 4h 15 min

045 Mayrhofen

Innsbruck | Ampass | Hall i. T. | Wattens | Schwaz | Strass i. Z. | Fügen | Ried i. Z. | Zell am Ziller | Mayrhofen | Zell am Ziller | Stumm | Bruck a. Z. | Jenbach | Vomp | Terfens | Fritzens | Baumkirchen | Hall i. T. | Thaur | Innsbruck

147 km | 1500 Hm | 5h 30 min

046 Hochfügen

Innsbruck | Ampass | Hall i. T. | Wattens | Schwaz | Strass i. Z. | Fügen | Hochfügen | Fügen | Strass i. Z. | Jenbach | Vomp | Terfens | Fritzens | Baumkirchen | Hall i. T. | Thaur | Innsbruck

126 km | 2168 Hm | 4:h 05 min

047 Wildschönau

Innsbruck | Ampass | Hall i. T. | Wattens | Schwaz | Strass i. Z. | Brixlegg | Kundl | Wörgl | Wildschönau | Schönangeralm | Wildschönau | Wörgl | Breitenbach am Inn | Kramsach | Jenbach | Stans | Vomp | Terfens | Fritzens | Baumkirchen | Hall i. T. | Thaur | Innsbruck

173 km | 2415 Hm | 6h 30 min

Innsbruck – West

048 Telfs

Innsbruck | Völs | Kematen i. T. | Inzing | Hatting | Polling | Flaurling | Pfaffenhofen | Telfs | Pettnau | Zirl | Innsbruck

57 km | 460 Hm | 2h 15 min

049 Locherboden

Innsbruck | Völs | Kematen i. T. | Inzing | Flaurling | Pfaffenhofen | Rietz | Stams | Mötz | Mieming | Telfs | Pettnau | Zirl | Innsbruck

80 km | 755 Hm | 3h 00 min

050 Tschirgant

Innsbruck | Zirl | Pettnau | Telfs | Rietz | Stams | Silz | Roppen | Imst | Tarrenz | Nassereith | Holzleitensattel | Mieming | Telfs | Pfaffenhofen | Flaurling | Inzing | Kematen i. T. | Völs | Innsbruck

121 km | 1183 Hm | 4h 30 min

051 Tiwag Straßl

Innsbruck | Zirl | Pettnau | Telfs | Rietz | Silz | Verbindungsstollen | Silz | Rietz | Pfaffenhofen | Flaurling | Inzing | Kematen i. T. | Völs | Innsbruck

105 km | 1778 Hm | 4h 30 min

052 Seefelder Sattel

Innsbruck | Zirl | Seefelder Sattel | Reith bei Seefeld | Auland | Seefeld | Neuleutasch | Weidach | Buchener Sattel | Telfs | Pfaffenhofen | Flaurling | Inzing | Kematen i. T. | Völs | Innsbruck

76 km | 1261 Hm | 3h 00 min

053 Mittenwald

Innsbruck | Zirl | Pettnau | Telfs | Mösern | Seefeld | Neuleutasch | Gießenbach | Scharnitz | Scharnitzpass | Mittenwald | Leutaschklamm | Weidach | Buchener Sattel | Telfs | Pettnau | Zirl | Innsbruck

Tourenliste

106 km | 1343 Hm | 4h 15 min

054 Kühtai

Innsbruck | Zirl | Pettnau | Telfs | Rietz | Stams | Silz | Oetz | Oetzerau | Ochsengarten | Kühtaisattel |

St. Sigmund im Sellrain | Gries im Sellrain| Sellrain | Kematen i. T. | Völs | Innsbruck

106 km | 1708 Hm | 4h 15 min

055 Silzer Sattel

Innsbruck | Natters | Götzens | Axams | Grinzens | Sellrain | Gries i. S. | St. Sigmund i. S. | Kühtaisattel | Ochsengarten | Silzer Sattel | Haiming | Silz | Mötz | Mieming | Telfs | Pettnau | Zirl | Innsbruck

107 km | 2250 Hm | 4h 15 min

056 Sellraintal / Gurgltal

Innsbruck | Natters | Götzens | Grinzens | Sellrain | Gries im Sellrain | St. Sigmund im Sellrain | Kühtai-sattel | Ochsengarten | Oetz | Sautens | Roppen | Karres | Imst | Tarrenz | Nassereith | Holzleitensattel | Mieming | Telfs | Flaurling | Inzing | Kematen i. T. | Völs | Innsbruck

138 km | 2860 Hm | 5h 30 min

Tirol West

057 Oberland

Innsbruck | Völs | Kematen i. T. | Inzing | Flaurling | Rietz | Silz | Roppen | Imsterberg | Landeck | Strengen | Pettneu am Arlberg | St. Anton am Arlberg | Pettneu am Arlberg | Strengen | Landeck | Schönwies | Imst | Roppen | Silz | Telfs | Pettnau | Zirl | Innsbruck

207 km | 1797 Hm | 7h 40 min

058 Mittelgebirgsrallye West

Sautens | Roppen | Karres | Imsterau | Imsterberg | Schönwies | Zams | Landeck | Perfuchsberg | Tobadill | Pians | Landeck | Zams | Schönwies | Imst | Roppen | Sautens

83 km | 1376 Hm | 3h 35 min

059 Pillerhöhe

Mötz | Silz | Roppen | Wald | Leins | Jerzens | Wenns | Pillerhöhe | Fließ | Landeck | Schönwies | Imst | Tarrenz | Nassereith | Holzleitensattel | Mötz

102 km | 2032 Hm | 4:h 05 min

060 Timmelsjoch

Ötztal-Bahnhof | Oetz | Umhausen | Längenfeld | Sölden | Zwieselstein | Hochgurgl | Timmelsjoch | Hochgurgl | Zwieselstein | Sölden | Längenfeld | Umhausen | Oetz | Ötztal-Bahnhof

118 km | 2143 Hm | 4h 45 min

061 Rettenbachferner

Ötztal-Bahnhof | Oetz | Umhausen | Längenfeld | Sölden | Rettenbachferner | Sölden | Längenfeld | Umhausen | Oetz | Ötztal-Bahnhof

100 km | 2369 Hm | 4h 20 min

Buch

Preis: 24.95,- Euro | 328 Seiten

Auflage: 1/2012 | A5 gebunden in robuster Ausführung

Bestellung: beim Tyroliaverlag

Bestellung beim Buchautor unter willi.hofer@bikerides.at Preis 24.95,- inkl. Versand per Post

Inhalt

110 TOUREN | 16 RADRENNEN

201.194 Hm | 10.508 Kilometer

Neben dem Mountainbike hat auch das Rennrad in Tirol in den letzten Jahren immer stärker an Beliebtheit gewonnen. An schönen Tagen bevölkern unzählige Radsportbegeisterte Tirols Straßen und finden hier wahrlich ideale Bedingungen vor. Willi Hofer ist selbst seit vielen Jahren passionierter Rennradfahrer und beschreibt in diesem Buch erstmalig fast lückenlos sein «Rennrad-Paradies» Tirol. Über 100 Touren werden ausführlich vorgestellt, von der leichten 30-Kilometer-Runde für den Feierabend bis zur anspruchsvollen und tagesfüllenden 250-Kilometer-Fahrt. Zahlreiche Tourenvarianten und Tourenkombinationen sorgen für Abwechslung und lassen auch bei «alten Hasen» keine Langeweile aufkommen.

Ein umfassender Serviceteil mit vielen Informationen und Tipps rund um den Radsport sowie eine detaillierte Beschreibung der 16 wichtigsten Rennradrennen im Einzugsgebiet von Tirol machen diesen Band schließlich zum unentbehrlichen Begleiter für alle Radsportbegeisterten.

Für alle Touren im Buch stehen GPS-Daten im universellen GPX-Format zum Herunterladen bereit. Klicken Sie dazu einfach auf die Tour Ihrer Wahl in der Liste darunter.

062 Kaunertaler Gletscher

Roppen | Wald | Leins | Jerzens | Wenns | Piller | Pillerhöhe | Kauns | Feichten | Gepatsch-Stausee | Kaunertaler Gletscher | Gepatsch-Stausee | Feichten | Prutz | Landeck | Zams | Schönwies | Imst | Roppen

150 km | 3462 Hm | 6h 30 min

063 Pitztaler Gletscher

Roppen | Wald | Leins | Jerzens | St. Leonhard im Pitztal | Mandarfen | St. Leonhard im Pitztal | Wenns | Arzl im Pitztal | Karres | Roppen

80 km | 1667 Hm | 3h 15 min

064 Kaunerberg

Landeck | Fließ | Pillerhöhe | Kauns | Prutz | Entbruck | Landeck

35 km | 1026 Hm | 1h 25 min

065 Serfaus

Landeck | Prutz | Ried im Oberinntal | Ladis | Fiss | Serfaus | Ried im Oberinntal | Prutz | Entbruck | Fließ | Landeck

57 km | 1189 Hm | 2h 30 min

066 Samnaun

Prutz | Ried im Oberinntal | Tösens | Pfunds | Spiss | Samnaun | Pfunds | Tösens | Ried im Oberinntal | Prutz

72 km | 1438 Hm | 2h 55 min

067 Reschensee

Prutz | Ried im Oberinntal | Tösens | Pfunds | Martina | Norbertshöhe | Nauders | Reschenpass | Reschen | St. Valentin a. d. H. | Reschen | Pfunds | Tösens | Ried im Oberinntal | Prutz

94 km | 1405 Hm | 3h 45 min

068 Münstertal

Pfunds | Martina | Norbertshöhe | Reschenpass | Laatsch | Tauferspass | Santa Maria im Münstertal | Ofenpass | Ova Spin | Zernez | Susch | Scuol | Martina | Pfunds

151 km | 2421 Hm | 6h 05 min

069 4-Gletscher-Runde

Ötztal-Bahnhof | Imst | Landeck | Prutz | Tösens | Pfunds | Martina | Norbertshöhe | Reschenpass | Schluderns | Schlanders | Meran | St. Leonhard im Passeier | Moos im Passeier | Timmelsjoch | Hochgurgl | Sölden | Längenfeld | Umhausen | Oetz | Ötztal-Bahnhof

272 km | 4044 Hm | 13h 00 min

070 Fernpass

Imst | Hahntennjoch | Bschlabs | Elmen | Stanzach | Namlos | Berwang | Bichlbach | Biberwier | Fernpass | Nassereith | Tarrenz | Imst

100 km | 2265 Hm | 4h 20 min

071 Reutte

Mötz | Silz | Roppen | Imst | Hahntennjoch | Bschlabs | Elmen | Stanzach | Weißenbach am Lech | Ehenbichl | Plansee | Ammersattel | Ettal | Oberau | Garmisch-Partenkirchen | D/AUT | Ehrwald | Biberwier | Fernpass | Nassereith | Holzleitensattel | Mötz

190 km | 2846 Hm | 8h 15 min

072 Lechtaler Alpen

Imst | Schönwies | Zams | Landeck | Pians | Strengen | Flirsch | Pettneu am Arlberg | St. Anton am Arlberg | Arlbergpass | Flexenpass | Lech | Warth | Steeg | Holzgau | Elbigenalp | Häselgehr | Bschlabs | Hahntennjoch | Imst

138 km | 2690 Hm | 6h 00 min

073 Tirol West

Imst | Hahntennjoch | Bschlabs | Häselgehr | Elbigenalp | Holzgau | Warth | Lech | Flexenpass | Stuben | Klösterle | Dalaas | Braz | St. Anton im Montafon | Schruns-Tschaguns | Partenen | Vermunt-Stausee | Bielerhöhe | Galtür | Ischgl | Kappl | See | Landeck | Schönwies | Imst

220 km | 4185 Hm | 8h 50 min

074 Großwalsertal

St. Anton am Arlberg | Arlbergpass | Flexenpass | Lech | Warth | Hochtannbergpass | Schröcken | Schoppernau | Au | Faschinajoch | Fontanella | Sonntag | Raggal | Nüziders | Bludenz | Bings | Braz | Dalaas | Klösterle | Stuben | Arlbergpass | St. Anton am Arlberg

130 km | 3433 Hm | 5h 15 min

075 Allgäuer Alpen

Weißenbach am Lech | Gaichtpass | Haldensee | Tannheim | Schattwald | Oberjochpass | Sonthofen | Fischen im Allgäu | Riedbergpass | D/AUT | Hittisau |

Lingenau | Egg | Schoppernau | Schröcken | Hochtannbergpass | Warth | Holzgau | Elbigenalp | Elmen | Stanzach | Weißenbach am Lech

179 km | 2753 Hm | 7h 10 min

076 Berwangertal

Reutte | Ehenbichl | Weißenbach am Lech | Forchach | Stanzach | Namlos | Berwang | Bichlbach | Heiterwang | Reutte

56 km | 827 Hm | 2h 25 min

077 Jungholz

Reutte | Ehenbichl | Weißenbach am Lech | Gaichtpass | Haldensee | Tannheim | Schattwald | Oberjoch | Jungholz | Grüntensee | Nesselwang | Lachen | Seeg | Rosshaupten | Buching | Schwangau | Musau | Rossschläg | Reutte

111 km | 1134 Hm | 4h 10 min

078 Ammergebirge

Reutte | Plansee | Ammersattel | Oberammergau | Bayersoien | Wildsteig | Steingaden | Prem | Buching | Schwangau | Pinswang | Pflach | Reutte

107 km | 893 Hm | 4h 00 min

079 Außerfern

Garmisch-Partenkirchen | D/AUT | Ehrwald | Lermoos | Bichlbach | Berwang | Namlos | Stanzach | Weißenbach am Lech | Ehenbichl | Reutte | Plansee | Ammersattel | Ettal | Oberau | Garmisch-Partenkirchen

128 km | 1412 Hm | 5h 15 min

Tirol Ost

080 Unterland

Innsbruck | Ampass | Hall i. T. |  Wattens | Schwaz | Buch i. T. | Strass i. Z. | Brixlegg | Kundl | Wörgl | Kirchbichl | Kufstein | Unterlangkampfen | Mariastein | Schönau | Breitenbach am Inn | Reintalersee | Kramsach | Münster | Jenbach | Stans | Vomp | Terfens | Fritzens | Baumkirchen | Hall i. T. | Thaur | Innsbruck

160 km | 1665 Hm | 5h 45 min

081 Reintalersee

Schwaz | Buch i. T. | Strass i. Z. | Brixlegg | Kundl | Breitenbach am Inn | Angerberg | Schönau | Breiten-bach am Inn | Reintalersee | Kramsach | Münster | Jenbach | Stans | Vomp | Terfens | Weer | Schwaz

91 km | 1046 Hm | 3h 30 min

082 5-Seen-Runde

Jenbach | Wiesing | Kramsach | Reintalersee | Breitenbach am Inn | Schönau | Mariastein | Unterlangkampfen | Kufstein | Thiersee | Ursprungpass | Bayrischzell | Schliersee | Tegernsee | Achenpass | Achenkirch | Eben am Achensee | Jenbach

149 km | 1688 Hm | 5h 45 min

083 Zillertalrunde

Strass i. Z. | Schlitters | Fügen | Uderns | Ried i. Z. | Kaltenbach | Aschau i. Z. | Zell a. Z. | Laimach | Hippach | Mühlbach | Burgstall | Mayrhofen |

Laubichl | Hollenzen | Eckartau | Ramsau i. Z. | Zell a. Z. | Rohrberg | Stumm | Haselbach | Helfenstein | Hart i. Z. | Imming | Bruck a. Z. | Strass i. Z.

63 km | 559 Hm | 2h 15 min

084 Zillertalrallye

Strass i. Z. | Bruckerberg | Hart i. Z. | Haselbach | Stumm | Stummerberg | Rohrberg | Zell a. Z. | Hippach | Mayrhofen | Finkenberg | Mayrhofen | Ramsau i. Z. | Zell a. Z. | Gerlosberg | Zell am Ziller | Aschau i. Z. | Ried i. Z. | Uderns | Fügen | Schlitters | Strass i. Z.

94 km | 2048 Hm | 3h 45 min

085 Zillergründl

Strass i. Z. | Fügen | Uderns | Ried i. Z. | Aschau i. Z. | Zell a. Z. | Laimach | Mühlbach | Mayrhofen | Gasthof Au | Laubichl | Ramsau i. Z. | Zell a. Z. |

Rohrberg | Stumm | Helfenstein | Bruck a. Z. | Strass i. Z.

91 km | 1375 Hm | 3h 25 min

086 Schlegeis

Strass i. Z. | Fügen | Uderns | Ried i. Z. | Aschau i. Z. | Zell a. Z. | Laimach | Mühlbach | Mayrhofen | Ginz-ling | Schlegeisspeicher | Laubichl | Ramsau i. Z. | Zell a. Z. | Rohrberg | Stumm | Helfenstein | Bruck a. Z. | Strass i. Z.

111 km | 2034 Hm | 4h 30 min

087 Hintertux

Strass i. Z. | Fügen | Uderns | Ried i. Z. | Aschau i. Z. | Zell a. Z. | Laimach | Mühlbach | Mayrhofen | Finkenberg | Vorderlanersbach | Hintertux |  Laubichl | Ramsau i. Z. | Zell a. Z. | Rohrberg | Stumm | Helfenstein | Bruck a. Z. | Strass i. Z.

103 km | 1554 Hm | 4h 10 min

088 Zillertaler Höhenstraße

Strass i. Z. | Fügen | Uderns | Ried i. Z. |

Kaltenbach | Aschau i. Z. | Zell a. Z. | Laimach | Jausenstation Melchboden | Zubringerstraße | Kaltenbacher Skihütte | Uderns | Fügen |

Strass i. Z.

73 km | 2218 Hm | 3h 45 min

089 Gerlospass

Strass i. Z. | Fügen | Uderns | Ried i. Z. | Aschau i. Z  | Zell am Ziller | Hainzenberg | Gmünd | Gerlos | Gerlospass | Zell am Ziller | Stumm | Haselbach | Hart i. Z. | Bruck a. Z. | Strass i. Z.

96 km | 1424 Hm | 3h 50 min

090 Kitzbüheler Alpen

Strass i. Z. | Kundl | Wörgl | Hopfgarten i. Brixental | Brixen i. Thale | Kirchberg i. T. | Kitzbühel | Jochberg | Pass Thurn | Mittersill | Neukirchen am Großvenediger | Wald im Pinzgau | Pinzgauer Höhe | Gerlospass | Gerlos | Zell a. Z. | Stumm | Bruck a. Z. | Strass i. Z.

164 km | 2207 Hm | 6h 35 min

091 3-Täler-Runde

Kirchbichl | Ebbs | Durchholzen | Walchsee | Kössen | Schwendt | St. Johann i. T. | Oberndorf i. T. | Reith bei Kitzbühel | Kirchberg i. T. | Brixen im Thale | Hopfgarten im Brixental | Itter | Kirchbichl | Bad Häring | Kirchbichl

104 km | 1290 Hm | 3h 50 min

092 Kaiserrunde

Kufstein | Ebbs | Durchholzen | Walchsee | Kössen | Schwendt | St. Johann i. T. | Going | Ellmau | Kufstein

71 km | 936 Hm | 2h 40 min

093 Pillersee

St. Johann i. T. | Gasteig | Schwendt | Kössen | Erpfendorf | Waidring | Pillersee | Fieberbrunn |

St. Johann i. T.

63 km | 804 Hm | 2h 20 min

094 Grießenpass

Fieberbrunn | Hochfilzen | Grießenpass | Leogang | Saalfelden am Steinernen Meer | Lofer | Pass Strub | Waidring | Pillersee | Fieberbrunn

74 km | 769 Hm | 2h 50 min

095 Steinpass

St. Johann i. T. | Fieberbrunn | Pillersee | Waidring | Pass Strub | Lofer | Kniepass | Steinpass | Förchensee | Reith im Winkel | Kirchdorf i. T. | St. Johann i. T.

114 km | 1247 Hm | 4h 0 min

096 Chiemsee

Sebi | Sachrang | Aschau im Chiemgau | Bernau am Chiemsee | Prien am Chiemsee | Gstadt am Chiemsee | Seebruck | Chieming | Marquartstein | Schleching | Kössen | Walchsee | Sebi

106 km | 882 Hm | 3h 50 min

097 Sudelfeldsattel

Kufstein | Kiefersfelden | Oberaudorf | Sudelfeldsattel | Bayrischzell | Ursprungpass | Landl | Hinterthiersee |

Thiersee | Kufstein

57 km | 1068 Hm |  2h 15 min

098 Wendelsteinrunde

Kufstein | Thiersee | Hinterthiersee | Landl | Urspungpass | Bayrischzell | Fischbachau | Bad Feilnbach | Brannenburg | Oberaudorf | Kiefersfelden | Kufstein

80 km | 1011 Hm | 3h 10 min

099 Zell am See

Kitzbühel | Jochberg | Pass Thurn | Mittersill | Zell am See | Saalfelden am Steinernen Meer | Leogang |

Grießenpass | Fieberbrunn | St. Johann i. T. | Kitzbühel

115 km | 1333 Hm | 4h 30 min

100 Kitzbüheler Horn

Wörgl | Hopfgarten im Brixental | Brixen im Thale | Kirchberg i. T. | Kitzbühel | Kitzbüheler Horn | Kitzbühel | Oberndorf i. T. | Going | Schwoich | Bad Häring | Wörgl

91 km | 2211 Hm | 4h 00 min

Rennrad-Rennen

RR1 Achensee-Radmarathon

Achenkirch | Eben am Achensee | Wiesing | Schwaz | Wattens | Hall i. Tirol | Innsbruck | Kranebitten | Zirl | Pettnau | Telfs | Buchener Sattel | Weidach | Scharnitz | Mittenwald | Wallgau | Vorderriss | Sylvensteinsee | D/AUT | Achenwald | Achenkirch

168 km | 1625 Hm | 5h 35 min

RR2 Amadé-Radmarathon

Radstadt | Forstau | Pichl-Preunegg | Schladming | Ramsau am Dachstein | Filzmoos | Eben im Pongau | Niedernfritz | St. Martin am Tennengebirge | Annaberg-Lungötz | Abtenau | Golling a. d. Salzach | Werfen | Bischofshofen | St. Johann im Pongau | Wagrein | Altenmarkt im Pongau | Radstadt

165 km | 2900 Hm | 5h 45 min

RR3 Glocknerkönig

Bruck a. d. Glocknerstraße | Fusch a. d. Glockner-straße | Mautstelle Ferleiten / Start Großglockner light | Gasthof Piffkar | Fuschertörl

27 km | 1694 Hm | 2h 10 min

RR4 Dolomiten-Radrundfahrt

Lienz | Oberdrauburg | Gailbergsattel | Kötschach-Mauthen | St. Lorenzen im Lesachtal | Untertilliach | Obertilliach | Kartitscher Sattel | Kartitsch | Tassenbach | Abfaltersbach | Anras | Kosten | Bannberg | Leisach | Lienz

125 km | 2680 Hm | 4h 45 min

RR5 Kaunertaler Gletscherkaiser

Feichten | Prutz | Kauns | Feichten | Mautstelle | Gepatsch-Stausee | Talstation Ochsenalmbahn | Kaunertaler Gletscher

51 km | 2150 Hm | 1h 45 min

RR6 3-Länder-Giro

Nauders | Reschenpass | Mals | Prad | Trafoi | Stilfser Joch | Umbrailpass | Santa Maria im Münstertal| Ofenpass | Ova Spin | Zernez | Scuol | Martina | Norbertshöhe | Nauders

168 km | 3300 Hm  | 7h 45 min

RR7 Mondsee-5-Seen-Rad-Marathon

Mondsee | St. Gilgen | Abersee | Strobl | Postalm | Voglau | Abtenau | Pass Gschütt | Bad Goisern | Bad Ischl | Ebensee | Altmünster | Neukirchen | Hochleckenlift | Steinbach am Attersee | Seewalchen am Attersee | Nussdorf a. Attersee | Obaschau | Mondsee

200 km | 2000 Hm | 6h 45 min

RR8 Maratona dles Dolomites

La Villa | Passo Campolongo | Arabba | Passo Pordoi | Passo Sella | Passo Gardena | Corvara | Passo Campolongo | Arabba | Cernadoi | Colle Santa Lucia | Passo Giau | Pocol | Passo Falzarego | Passo Valparola | San Cassiano | La Villa | Corvara

138 km | 4190 Hm | 7h 10 min

RR9 Engadiner Radmarathon

Zernez | CH/I | Livigno | Forcolapass | Berninapass | Pontresina | Ponte Campovasto | Zernez | Susch | Flüelapass | Davos | Schmitten | Alvaneu Bad | Bergün | Albulapass | Zernez

211 km | 3827 Hm | 8h 20 min

RR10 Tannheimer Radmarathon

Tannheim | Pfronten | Vils | Reutte | Forchach | Elmen | Holzgau | Warth | Lech | Flexenpass | Arlbergpass | St. Anton am Arlberg | Landeck | Imst | Hahntennjoch | Bschlabs | Elmen | Gaichtpass | Tannheim

224 km | 2940 Hm | 8h 30 min

RR11 Arlberg-Giro

St. Anton am Arlberg | Arlbergpass | Klösterle | Dalaas | St. Anton im Montafon | Schruns-Tschaguns | St. Gallenkirch | Partenen | Bielerhöhe | Galtür | Ischgl | Kappl | See | Pians | Strengen | Flirsch | Pettneu a. Arlberg | St. Anton am Arlberg

148 km | 2400 Hm | 5h 15 min

RR12 Highlander

Hohenems | Dornbirn | Bödele | Schwarzenberg | Schoppernau | Schröcken | Hochtannbergpass | Warth | Lech | Flexenpass | Klösterle | Dalaas | Bludenz | Ludesch | Raggal | Sonntag | Faschinajoch | Damüls | Furkajoch | Laterns | Rankweil | Hohenems

180 km | 4040 Hm | 7h 30 min

RR13 Kühtaier Bergkaiser

Innsbruck | Kranebitten | Zirl | Pettnau | Telf | Stams | Ochsengarten | Kühtai

62 km | 1700 Hm | 2h 00 min

RR14 Großer Preis Penser Joch

Sarnthein | Astfeld | Pens | Penser Joch

29 km | 1190 Hm | 1h 15 min

RR15 Ötztaler Radmarathon

Sölden | Längenfeld | Umhausen | Oetz | Ochsen-garten | Kühtaisattel | Sellrain | Völs | Innsbruck | Matrei a. Br. | Brennerpass | Sterzing | Jaufenpass |

St. Leonhard im Passeier | Moos im Passeier | Schönau | Seeberalm | Timmelsjoch | Hochgurgl / Mautstelle | Sölden

238 km | 5500Hm | 10h 00 min

RR16 Eddy Merckx Classic

Eugendorf | Obertrum | Michaelbeuern | Auerbach | Lochen | Schleedorf | Neumarkt am Wallersee | Mondsee | Thalgau | Fuschl am See | Faistenau | Gasthof Mitteregg | Eugendorf

155 km | 2300 Hm | 5h 15 min